Welfingstrjitte 5  

9241 GM Wijnjewoude

tel. 0516-481700

 

 
In the picture......

themweek boerderij

schoolvoetbal

 

ACTIVITEITENROOSTER
 
APRIL
 

3   Ine Akker

 5   Kate Pool 

 7   Tineke Veenstra 

 7   Marrit van der Velde

 8   Anna Veenstra   

 8   Martijn van der Wal  

10  Johan van der Veen  

11  Rinse Talsma  

13  Teake de Vries  

14  Nynke Altena  

14  Syger Swart 

19  Kian de Leeuw 

23  Gerwin Jongsma 

23  Carine Doorgeest

27  Lindsey Visser  

 
 
LIEDJESPAGINA
 
home / contact
Maart 2014